Oborová řešení Helios

Helios Orange nabízí celou řadu modulů určených pro specifické oblasti:

 

- Výrobní firmy

- Obchodní firmy

- Firmy poskytující služby

- Státní správa

 

Všechny tyto specializované moduly jsou shrnuty pod pojmem "Oborová řešení".

Kompletní nabídku včetně podrobného popisu naleznete na stránkách firmy Asseco solutions.

 

 

Oborová řešení

Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Možnosti financování

V případě zájmu nabízíme následující možnosti financování

 

Formou splátek

3 měsíční splátky bez navýšení celkové ceny
12 měsíčních splátek s 10 % navýšením ceny

Finanční a operativní leasing

Využití finančního nebo operativního leasingu. Do předmětu leasingu lze zahrnout i implementační práce.
Trvání leasingu 36, 48 nebo 60 měsíců.

 

Využití dotací EU v rámci projektu "ICT V PODNICÍCH"

Ve spolupráci s externími konzultanty Vám nabízíme zpracování žádosti a projektu.
Informujte se o aktuálních možnostech.

finance 400

Pronájem licence s možností jejího odkupu po 1 roce

NOVÁ MOŽNOST FINANCOVÁNÍ s těmito výhodami:

- Není nutná počáteční investice.

- Splátky za pronájem je možné uplatnit do nákladů.

- V pronájmu je zahrnuta licence v uvedeném rozsahu a poplatek systémové podpory (18% z ceny licence).

- Splácení začíná běžet po podpisu smlouvy.

- Možnost odkupu min. po 12 měsících.

- V případě ukončení pronájmu bez odkupu zůstane zákazníkovi k dispozici verze systému s pořízenými daty.

 

Podrobnější informace ohledně jednotlivých možností financování Vám sdělí naše obchodní oddělení.

Školení Helios

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  ŠKOLENÍ 

 

30.11.2017 - Ostrava

Program školení:
Majetek

Místo:   First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava 
Čas:     9:00 – 13:00
Cena:   1 400 Kč (bez DPH)

 

1.12.2017 - Ostrava

Program školení:
Sklady, inventury, obchodní proces

Místo:   First information systems, s.r.o., Kalvodova 2, Ostrava 
Čas:     9:00 – 14:00
Cena:   1 400 Kč (bez DPH)