Kompletní reference

hel iq large

Kompletní seznam referencí systému Helios Orange získáte na stránkách firmy Asseco solutions a.s. 

Nové zakázky

10.8.2017 - PMP Montex s.r.o.  

Podpis smlouvy se společností PMP Montex s.r.o. na dodávku a implementaci informačního systému Asseco HELIOS Orange. Společnost PMP Montex s.r.o. poskytuje služby v oblasti montáží, rekonstrukcí a oprav technologických celků, modernizaci výrobních zařízení, rekonstrukcí strojních zařízení a údržby. 

 
13.6.2017 - LUCRON GROUP a.s.  

Podpis smlouvy se společností Lucron Group a.s. na dodávku a implementaci integrovaného informačního systému Asseco HELIOS Orange a RSV – Řízení stavební výroby. 

 
9.5.2017 - MOSTÁRNA LÍSKOVEC spol. s r.o  

Implementace Helios Orange byla úspěšně ukončena. Společnost Mostárna Lískovec tak nyní může díky novému informačnímu systému úspěšně řídit svou výrobu. 

 
4.11.2016 - PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o  

Podpis smlouvy a zahájení implementace Helios Orange s propojením na e-shop. Firma se zabývá výrobou a prodejem kompletního sortimentu osobních pracovních pomůcek pro všechny profese. Díky profesionálnímu přístupu a kvalitním službám se podařilo jej prosadit na trhu a momentálně patří mezi největší a nejúspěšnější firmy, podnikající v odvětví OOOP. 

 
1.5.2016 - 4.10.2016- SANTA-TRANS S.R.O. A SANTA-TRANS SK S.R.O.  

Zahájili jsme implementaci systému Helios Orange se současným zajištěním integrace se specializovaným dopravním systémem LORI ve společnostech SANTA-TRANS s.r.o. a SANTA-TRANS SK s.r.o., což jsou dceřiné společnosti firmy Kofola a.s. V obou společnostech budou pomocí systému Helios Orange komplexně řešené oblasti ekonomiky, servisu a skladu. Na zefektivnění schvalovacích procesů bude využita naše aplikace WEB PORTÁL.

 
7.9.2016 - SGM, A.S.  

Společnost SGM ROUTE patří v současnosti mezi špičky logistických firem. Její stěžejní aktivitou je doprava a spedice, kterou zajišťuje v rámci celé Evropy. Zahájili jsme implementaci systému Helios Orange s cílem komplexně vyřešit všechny procesy této společnosti.

 

 
10.8.2016 - MOSTÁRNA LÍSKOVEC SPOL. S R.O.  

Podpis smlouvy a zahájení implementace systému Helios Orange s důrazem na oblast výroby. Společnost Mostárna Lískovec je tradičním výrobcem dílů pro lodě, jeřáby a strojírenský průmysl.

 

 
1.5.2016 - REMBRANDTIN S.R.O.  

Rembrandtin, evropský lídr v oblasti barev a nátěrů, řídí svůj byznys pomocí systému Helios Orange. Úspěšně jsme zvládli fúzi našeho současného zákazníka Chedo s.r.o se společností Rembrandtin s.r.o.

 
7.1.2016 - NIKOMI s.r.o.  

Zahájení implementace Helios Orange ve společnosti, zabývající se zakázkovou, malosériovou a sériovou výrobou strojírenských výrobků a průmyslových konstrukcí.

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Možnosti financování

V případě zájmu nabízíme následující možnosti financování

 

Formou splátek

3 měsíční splátky bez navýšení celkové ceny
12 měsíčních splátek s 10 % navýšením ceny

Finanční a operativní leasing

Využití finančního nebo operativního leasingu. Do předmětu leasingu lze zahrnout i implementační práce.
Trvání leasingu 36, 48 nebo 60 měsíců.

 

Využití dotací EU v rámci projektu "ICT V PODNICÍCH"

Ve spolupráci s externími konzultanty Vám nabízíme zpracování žádosti a projektu.
Informujte se o aktuálních možnostech.

finance 400

Pronájem licence s možností jejího odkupu po 1 roce

NOVÁ MOŽNOST FINANCOVÁNÍ s těmito výhodami:

- Není nutná počáteční investice.

- Splátky za pronájem je možné uplatnit do nákladů.

- V pronájmu je zahrnuta licence v uvedeném rozsahu a poplatek systémové podpory (18% z ceny licence).

- Splácení začíná běžet po podpisu smlouvy.

- Možnost odkupu min. po 12 měsících.

- V případě ukončení pronájmu bez odkupu zůstane zákazníkovi k dispozici verze systému s pořízenými daty.

 

Podrobnější informace ohledně jednotlivých možností financování Vám sdělí naše obchodní oddělení.