Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Přínosy Web Portálu Helios

tablet 148Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli

Práce z notebooku, tabletu i mobilního telefonu

Informace i pro uživatele nepracující v Helios

Splnění všech bezpečnostních standardů

Web portál Helios

Jedná se o třívrstvou web aplikaci postavenou nad databází Helios Orange . Při zachování všech obecně platných bezpečnostních standardů a požadavků, umožňuje snadný a operativní přístup k datům  přes Internet na mobilních zařízení včetně tabletů a mobilních telefonů.

Aplikace je určená pro:

• manažery a vedoucí pracovníky firmy, kterým umožní rychlý přístup ke klíčovým informacím firmy, schvalování faktur, dokumentů,  mezd apod.

• obchodníky a zásobovače zajišťující nákup materiálu a distribuci zboží k zákazníkovi. Mimo kancelář se jim zpřístupní stav materiálu a zboží ve skladu, aktuální ceny, slevové akce, atd.  Dále jim umožní vystavit objednávku, která se okamžitě zobrazí v systému a je možné ji dál  zpracovat.

• vedoucí a techniky v oblasti výroby , kteří pomocí web portálu získají  přehled o aktuálním stavu výroby, nedokončené výroby, stavu materiálu pro výrobu, hotových výrobků atd.

Příklady použití:

Rezervace vozidel/ prostředků:

• Přehled jízd na portále je online nástroj pro rezervaci a správu rezervací nejen vozového parku firmy.
• Umožňuje udržovat přehled o využití vozidel, případně dalších prostředků, které jsou k dispozici více uživatelům (projektory, využití zasedacích  místností).
• Lze zde jednoduše upravovat žádosti o zapůjčení zvoleného prostředku a tím optimalizovat jak využití celého vozového parku nebo veškerých sdílených  prostředků.
• Jednoduché vytváření žádostí a rezervací zprůhlední a zrychlí celý proces, který může probíhat výhradně online elektronickou formou.

Manažerské přehledy v oblasti ekonomiky:

• Oblast ekonomiky obsahuje různé vyhodnocovací přehledy na data v systému Helios Orange.
• Tyto přehledy je možné zobrazovat nejen „textově“, ale i pomocí grafů či kontingenčních tabulek.
• Jde o online nástroj, takže data jsou neustále aktuální.

Přehledy v oblasti skladů a obchodu:
 
• Umožňuje mít na tabletu nebo v prohlížeči počítače aktuální přehled o skladovém hospodářství naší firmy.
• Je možno si jednoduše zobrazit stav skladu, stav objednávek.
• Stejně tak zde můžeme velice jednoduše sledovat pohyby zásob jednotlivého zboží.
• Další možností je zobrazení nabídkových cen včetně jejich cenových úrovních.
• Ve všech přehledech je možnost fultextového vyhledávání

Evidence docházky:

• Cílem modulu je zefektivnění, zjednodušení a urychlení práce jak mzdových účetních, tak vedoucích pracovníků a řádových zaměstnanců.
• Docházku může zadávat každý zaměstnanec za sebe nebo ji může zadávat zodpovědná osoba. Data, která budou na portál zapsána, se poté dostanou ke mzdové účetní ve finální podobě, čímž odpadá nutnost v praxi běžně vídaného přepisování z Excel sešitů do informačního systému, čili dvojí práce.
• Docházka je tvořena všemi povolenými mzdovými složkami v systému Helios, to znamená, že v modulu mohou vzniknout již kompletní mzdové podklady.
• Po té, co je docházka zadána, přichází na řadu proces schvalování docházky a její následný přenos do informačního systému.
• Celý proces zadávání, přehledy a editory jsou uživatelsky jednoduché a logické.

Schvalování dokumentů – Workflow:

• Umožňuje schvalování dokumentů vznikajících nebo evidovaných v  Helios Orange - přijaté faktury, objednávky, smlouvy, …
• Ke každému typu dokumentu lze nadefinovat individuální WorkFlow obsahující různé úrovně, podmínky a schvalovací postupy.
• Schvalování je možné v elektronické poště (emailu) nebo přímo v systému Helios Orange.
• Přílohou WorkFlow mohou být automaticky generované přílohy, poskytující potřebné informace (likvidační list faktury)