Certifikát ISO 9001:2008

certifikat9001 2008m

Historie společnosti

Firma First information systems, s.r.o. vznikla v roce 1993. V roce 1995 založila Slovenskou dceřinou společnost s názvem FIRST SK, s.r.o.

Firma je dlouhodobým dodavatelem informačních systémů. Od svého vzniku se zaměřuje především na komplexní řešení pro stavební firmy. Díky systému „RSV-Řízení stavební výroby“ patří dnes mezi přední dodavatele.

Pracovníci firmy mají rozsáhlé znalosti získané dlouhodobými zkušenostmi z řady stavebních firem v ČR a SR. Jedná se o znalosti jak ryze „stavbařské“,  tak i z oblasti  ekonomických agend, a proto  dokáží řešit problémy související s jejich provázaností. Tento nadhled a znalost souvislostí jsou často klíčovým kritériem při řešení specifických potřeb firem.

Díky znalostem české i slovenské legislativy jsme schopni implementovat informační systém i českým firmám s aktivitami na Slovensku, nebo slovenským firmám s působností v ČR.

First information systems působí také ve strojírenských, obchodních, dopravních a montážních firmách, kde dodává a implementuje informační systém Helios Orange.

V ČR má firma 20 zaměstnanců, v SR 7 zaměstnanců. Zároveň spolupracuje s dlouhodobými externími spolupracovníky.

20. výročí

firma ohnostroj

V letošním roce oslavíme 20 let od založení firmy!