Seznamte se s našimi partnery


Na tomto místě uvádíme firmy, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. S těmito firmami nás spojují nejenom společné zakázky a smluvní závazky, ale i dlouhodobé přátelské vztahy. Proto se nezdráháme doporučit Vám spolupráci s našimi partnery a jsme si jisti, že Vás nezklamou, stejně jako nikdy v minulosti nezklamali nás. Zároveň jsme přesvědčeni, že tito partneři poskytnou potenciálním zákazníkům objektivní a kvalifikované reference o naší firmě. V případě zájmu o informace nebo jejich produkty, je neváhejte kontaktovat.  

Naši partneři

Asseco Solutions a.s.Logotyp Asseco Solutions380x65

Asseco Solutions, a.s., je největším producentem podnikových informačních systémů na českém a slovenském trhu. Společnost se zabývá vývojem specializovaných systémů pro organizace všech velikostí. Produktové portfolio sahá od informačních systémů pro nejširší spektrum podniků, zabývajících se výrobou, obchodem či službami, přes produkty pro oblast veřejné správy, až po např. produkty pokrývající specializované potřeby ubytovacích a stravovacích zařízení.  Kromě základních modulů a funkcionalit poskytují též řešení pro jednotlivé oblasti podnikání, tzv. „oborová řešení“.

Naše firma je partnerem firmy Asseco solutions od roku 2000, kdy jsme začali prodávat a implementovat systém Helios Orange v České republice. O něco později jsme začali s prodejem Helios Ornage i na Slovensku. Po celou dobu naší spolupráce nacházíme ve firmě Asseco solutions silného partnera, který nám ale naslouchá a dokáže pružně reagovat jak na legislativní změny, tak na přání a požadavky našich uživatelů.

Jsme hrdí na to, že dlouhodobou spoluprací a našimi kvalitními výsledky při prodeji a implementaci systému Helios jsme se propracovali do skupiny klíčových partnerů a stali jsme se držiteli titulu GOLD PARTNER.  

www.assecosolutions.eu

ÚRS PRAHA a.s.logo URS cerny-střední-průhledné

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací, zabývající se oceňováním stavební produkce – tvorbou Cenové soustavy ÚRS, distribucí stavebních SW, analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. Společnost je také výhradním distributorem programu KROS plus na území České republiky.

U našich zákazníků firma ÚRS PRAHA zajišťuje dodávku a implementaci kalkulačního software KROS plus, což vyžaduje úzkou spolupráci a koordinaci, jak během samotné implementace, tak i následně v průběhu rutinního provozu. Spolupráce probíhá na základě smlouvy uzavřené v roce 2000 a především díky přátelským vztahům vytvořených v průběhu vzájemné spolupráce.

www.urspraha.cz

 

KROS a.s.logo KROS2

KROS a.s., je úspěšná slovenská softwarová firma zabývající se již od roku 1995 vývojem a prodejem ekonomického, stavebního a znaleckého software.

Kalkulační software KROSplus je integrován se systémem RSV a využívá se u většiny našich zákazníků z řad stavebních firem. Firma KROS je také spoluautorem modulu RSV-ConBid, který je určen pro výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, materiálů a služeb.

Spolupráce naší firmy s firmou KROS a.s. probíhá na základě smlouvy o obchodní spolupráci a společném vývoji a datuje se od roku 1997. Za tuto dobu jsme navázali úzké vztahy nejenom v profesionální, ale i osobní rovině.

Program KROSplus jsme v minulosti vyhodnotili jako nejkvalitnější nástroj pro kalkulaci nákladů a oceňování stavebních prací, který svou filozofií nejlépe vyhovuje systému RSV. Dlouhodobá spolupráce, ale i vývoj na trhu kalkulačního software, nás přesvědčily o správnosti našeho rozhodnutí.

www.kros.sk

 

HI Software, s.r.o. hisoftware

HI Software, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi s vývojem specializovaného software WEBDISPEČINK pro monitoring vozidel. Jedná se o komplexní systém GPS sledování vozidel a řízení autoparku, součástí kterého je i elektronická kniha jízd a Google mapa se zobrazením vozidel. Systém obsahuje nástroje pro tvorbu různých statistik a vyhodnocování, umožňuje dosáhnout úspory díky efektivnějšímu využití vozidel, šetří náklady na PHM, administrativní práci, atd.

Naše vzájemná spolupráce se společností HI Software, s.r.o. se datuje od r. 2009, kdy naše společnost  implementovala informační systém Helios Orange u dopravní a spediční firmy Mayertransport, s.r.o. Když vedení  Mayertransportu rozhodlo nahradit dosavadní systém monitoringu vozidel systémem Webdispečink, naše společnost zde realizovala jeho propojení s Helios Orange.

Stejně tak, jako naši zákazníci, i my oceňujeme přínosy aplikace Webdispečink, která v kombinaci se systémem Helios Orange představuje pro dopravní a spediční firmy komplexní řešení s mnoha přínosy. Je to silný nástroj, který těmto firmám umožní optimalizovat náklady a výkony, dosahovat úspory díky efektivnějšímu využití vozidel i řidičů, snížit administrativní zátěž a zvýšit akceschopnost v rozhodování a řízení firmy.

 

http://www.hisoftware.eu/