Nové zakázky

26.7.2017 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájení rutinního provozu systému RSV a HELIOS Orange.

 
19.5.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Podpis smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
13.3.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
14.12.2016 - MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Podpis realizační smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
7.9.2016 - Block a.s.

Podpis realizační smlouvy a zahájení implementačních prací systému RSV a HELIOS Orange.

 
23.8.2016 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
20.6.2016 - Block a.s.

Zahájení prací na implementační analýze systému RSV a HELIOS Orange.

Integrované EIS

Ruce Helios 200

U našich zákazníků jsme již zajistili provázanost RSV s následujícími ekonomickými informačními systémy:

 

- SAP R3

- Navision

- Noris

- Helios Green

- Helios Orange

- IIS Tábor

- Datalog

- Softip

... a další

Přednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Přizpůsobitelnost podmínkám zákazníka

Ochota systém rozvíjet

Zkušený a stabilní tým

Rozsáhlá funkcionalita

Stabilní a odzkoušený produkt

V případě zájmu nabízíme následující možnosti financování

 

Formou splátek

3 měsíční splátky bez navýšení celkové ceny
12 měsíčních splátek s 10 % navýšením ceny

Finanční a operativní leasing

Využití finančního nebo operativního leasingu. Do předmětu leasingu lze zahrnout i implementační práce.
Trvání leasingu 36, 48 nebo 60 měsíců.

 

Využití dotací EU v rámci projektu "ICT V PODNICÍCH"

Ve spolupráci s externími konzultanty Vám nabízíme zpracování žádosti a projektu.
Informujte se o aktuálních možnostech.

finance 400

Pronájem licence s možností jejího odkupu po 1 roce

NOVÁ MOŽNOST FINANCOVÁNÍ s těmito výhodami:

- Není nutná počáteční investice.

- Splátky za pronájem je možné uplatnit do nákladů.

- V pronájmu je zahrnuta licence v uvedeném rozsahu a poplatek systémové podpory (18% z ceny licence).

- Splácení začíná běžet po podpisu smlouvy.

- Možnost odkupu min. po 12 měsících.

- V případě ukončení pronájmu bez odkupu zůstane zákazníkovi k dispozici verze systému s pořízenými daty.

 

Podrobnější informace ohledně jednotlivých možností financování Vám sdělí naše obchodní oddělení.