Průchod zakázky firmou

Fáze a stavy RSV základní 300

Základní kostru RSV tvoří schéma fází a stavů, na něž se "navěšují" jednotlivé procesy a metodika firmy.

Uživatelská přívětivost

Width = 178px Height = 119pxWidth = 178px Height = 119pxlezici chlap 178

Maximální uživatelská přívětivost vy- užívající špičkové konfigurovatelné komponenty.

 

Formuláře s variabilním obsahem i for- mou.

 

Mřížka s výběrem sloupců, seskupová- ním a filtry.

 

Kontingenční tabulky a grafy uživatel- sky konfigurovatelné.

 

Exporty do předdefinovaných šablon MS Excel.

Kompetenční systém

 

Více než 1000 uživatelů v jedné databázi!!!

Propracovaný a variabilní kompetenční systém prověřený v náročných podmínkách těch největších stavebních firem ochrání spolehlivě vaše data před neoprávněným přístupem.

Skanska    přes 1000 uživatelů

Doprastav přes   400 uživatelů

PSJ           přes   100 uživatelů

Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Přednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Přizpůsobitelnost podmínkám zákazníka

Ochota systém rozvíjet

Zkušený a stabilní tým

Rozsáhlá funkcionalita

Stabilní a odzkoušený produkt

Průchod zakázky firmou

Základem RSV je evidence zakázek. Zakázky mohou být různých typů - Běžná stavební zakázka, Drobná zakázka, Developerský projekt, Vlastní investice a pod.
Pro každý typ zakázky je možno nadefinovat jakými fázemi a stavy prochází. V návaznosti na fáze, stavy a jejich změny, se vytváří metodika firmy, jejíž dodržování je pak zajištěno pomocí pravidel nastavených v systému.

 

Fáze a stavy RSV základní 300Stavební zakázka prochází v praxi určitým životním cyklem. V informačním systému je tento cyklus modelován pomocí stromu fází a stavů. Ten je možno nastavit zcela individuálně pro podmínky konkrétního zákazníka a konkrétního typu zakázky.
Takto nadefinovaný průchod zakázky firmou se stává základní kostrou, na níž se pak „navěšují“ jednotlivé procesy stavební výroby prováděné v různých stavech nebo fázích zakázky. Tato kostra slouží i pro oblast metodickou, definování zodpovědnosti jednotlivých funkcí i konkrétních pracovníků.
RSV dokáže v případě potřeby vynutit dodržování dohodnuté metodiky. K tomu slouží konfigurovatelný systém kompetencí, povinných polí, akcí a kontrol prováděných při změně stavu zakázky.
Správné nakonfigurování průchodu zakázky firmou pro potřeby daného zákazníka je nutným předpokladem úspěšné implementace RSV ve firmě.

  • Volně definovatelná struktura fází a stavů
  • V každém stavu možnost zobrazovat jiný rozsah informací
  • Každá změna stavu je chráněna kompetenčním okruhem
  • Změnou stavu se může zakázka automaticky přečíslovat
  • Změna stavu vyvolává definovanou akci nebo kontrolu dat