Průchod zakázky firmou

Fáze a stavy RSV základní 300

Základní kostru RSV tvoří schéma fází a stavů, na něž se "navěšují" jednotlivé procesy a metodika firmy.

Uživatelská přívětivost

Width = 178px Height = 119pxWidth = 178px Height = 119pxlezici chlap 178

Maximální uživatelská přívětivost vy- užívající špičkové konfigurovatelné komponenty.

 

Formuláře s variabilním obsahem i for- mou.

 

Mřížka s výběrem sloupců, seskupová- ním a filtry.

 

Kontingenční tabulky a grafy uživatel- sky konfigurovatelné.

 

Exporty do předdefinovaných šablon MS Excel.

Kompetenční systém

 

Více než 1000 uživatelů v jedné databázi!!!

Propracovaný a variabilní kompetenční systém prověřený v náročných podmínkách těch největších stavebních firem ochrání spolehlivě vaše data před neoprávněným přístupem.

Skanska    přes 1000 uživatelů

Doprastav přes   400 uživatelů

PSJ           přes   100 uživatelů

Možnosti financování

finance 178 

V případě, že jste se rozhodli pořídit informační systém a nemáte momentálně dostatek hotovosti, nabízíme alternativní možnosti financování.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotace EU

- Pronájem

 

 

Přednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Přizpůsobitelnost podmínkám zákazníka

Ochota systém rozvíjet

Zkušený a stabilní tým

Rozsáhlá funkcionalita

Stabilní a odzkoušený produkt

Kompetenční systém RSV

RSV obsahuje mimořádně robustní ale variabilní kompetenční systém.

V situaci, kdy se sytémem pracují stovky uživatelů nad jednou databází, se v praxi ukazuje jako naprosto klíčovou záležitostí, ochrana před zneužitím dat, tedy kompetenční systém.

Je prověřen požíváním u největších stavebních firem v ČR a SR:

  • Skanska       přes 1000 uživatelů !!!
  • Doprastav    přes   400 uživatelů
  • PSJ              přes   100 uživatelů

RSV má vysoce propracovaný kompetenční systém, který minimalizuje nároky na správu a zároveň zajišťuje maximální variabilitu a přizpůsobitelnost potřebám zákazníka. Za dlouhá léta používání u těch největších zákazníků jsme vždy dokázali pokrýt jejich požadavky na řešení přístupu k informacím v systému a zabezpečit bezproblémový přechod při opakovaných rozsáhlých organizačních změnách.

Při spuštění RSV se jméno uživatele převezme z operačního systému a s tímto uživatelským jménem se RSV spustí. Kompetence (práva) uživatele v RSV jsou pak určovány kompetenčním systémem.

V systému RSV jsou práva uživatelů rozdělena na Organizační a Funkční.
Z hlediska rozsahu platnosti pak jsou rozdělena na globální (platná pro celý systém) a projektový tým (platná pouze pro konkrétní dodavatelský vztah na konkrétní stavbě).

Globální práva

Uživatelé jsou do systému RSV vkládáni pomocí speciálního modulu Práva RSV. V tomto modulu jsou uživateli také přiřazena práva platná pro celý systém RSV.

 

Organizační práva

Vyplývají z přiřazení uživatele do organizační struktury firmy. Každého uživatele je možno přiřadit k právě jedné organizační jednotce v organizační struktuře (firma, závod, divize, středisko, ...) – číselníku středisek firmy.
Uživatel tím získává přístup k datům všech Středisek, která spadají pod jemu přiřazenou organizační jednotku.

Tato vlastnost systému je postavena na Dodavatelských vztazích vyskytujících se na jednotlivých stavbách a funguje zcela automaticky bez potřeby jakýchkoli zásahů nebo dalších nastavení.

Přiřazení uživatele do organizační struktury firmy není povinné. Je výhodné pro ty uživatele, kteří pracují z hlediska organizační struktury na/pro stabilní organizační jednotky a zároveň mají práva vidět kompletní data této jednotky.

Příklady:
Vedoucí výroby - má právo vidět data všech středisek zařazených do výrobního útvaru
Stavbyvedoucí – má právo vidět data svého střediska

Funkční práva a Role uživatelů

Funkční práva vyplývají z role, do které je uživatel v systému RSV zařazen.

Funkcionalita systému RSV je rozdělena do řady kompetenčních okruhů pokrývajících jednotlivé procesy a funkce (např. kompetenční okruh Evidence podzhotovitelských smluv). Těchto okruhů je v aktuální verzi přibližně 300.

V systému jsou dále definovány uživatelské role (např. role Přípravář).

Každá role má přiřazeny kompetenční okruhy a práva, kterých nabývá (např. Role Přípravář má v kompetenčním okruhu Evidence podzhotovitelských smluv právo Vkládat).

Každý uživatel může být v systému RSV přiřazen k jedné nebo více rolím.

 

Projektový tým

Na konkrétním dodavatelském vztahu konkrétní stavby může být uživatel vložen do projektového týmu.

Do tohoto týmu je zařazen v určité uživatelské roli (jedné nebo více). Z těchto rolí na daném DO vztahu vyplývají práva, která mohou rozšířit práva, která má platná v RSV globálně.

Práva přidělená v Projektovém týmu vždy pouze rozšiřují práva globální. Nikdy je nemohou redukovat.