Nové zákazky

10.8.2017 - PMP Montex s.r.o.  

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou PMP Montex s.r.o. na dodávku a implementáciu informačného systému Asseco HELIOS Orange. Spoločnosť PMP Montex s.r.o. poskytuje služby v oblasti montáži, rekonštrukcií a opráv technologických celkov, modernizácie výrobných zariadení, rekonštrukcií strojných zariadení a údržby. 

 
13.6.2017 - LUCRON GROUP a.s.  

Podpísanie zmluvy so spoločnosťou Lucron Group a.s. na dodávku a implementáciu integrovaného informačného systému Asseco HELIOS Orange a RSV – Riadenie stavebnej výroby. 

 
9.5.2017 - MOSTÁRNA LÍSKOVEC spol. s r.o  

Implementácia Helios Orange bola úspešne ukončená. Spoločnosť Mostárna Lískovec tak teraz môže vďaka novému informačnému systému úspešne riadiť svoju výrobu. 

 
4.11.2016 - PRACOVNÉ ODEVY ZIGO s.r.o  

Podpis zmluvy a zahájenie implementácie Helios Orange s prepojením na e-shop. Firma se zaoberá výrobou a predajom kompletného sortimentu osobných pracovných pomôcok pre všetky profesie. Vdaka profesionálnemu prístupu a kvalitným službám se jej podarilo presadit se na  trhu a momentálne patrí medzi najväčšie a najúspešnejšie firmy podnikajúce v odvetví OOOP.

 
1.5.2016 - 4.10.2016- SANTA-TRANS S.R.O. A SANTA-TRANS SK S.R.O.  

Zahájili sme implementáciu systému Helios Orange so súčasným zaistením integrácie so špecializovaným dopravným systémom LORI v společnostiach SANTA-TRANS s.r.o. a SANTA-TRANS SK s.r.o., čo sú dcerinné spoločnosti firmy Kofola a.s. V obidvoch společnostiach budú pomocou systému Helios Orange komplexne riešené oblasti ekonomiky, servisu a skladu. Na zefektívnenie schvaľovacích procesov bude využitá naša aplikácia WEB PORTÁL.

 
7.9.2016 - SGM, A.S.  

Spoločnosť SGM ROUTE patrí v súčasnosti medzi špičky logistických firiem. Jej hlavnou aktivitou je doprava a špedícia, ktorú prevádzkuje v rámci celej Európy. Zahájili sme implementáciu systému Helios Orange s cieľom komplexne vyriešiť všetky procesy tejto spoločnosti.

 

 
10.8.2016 - MOSTÁRNA LÍSKOVEC SPOL. S R.O.  

Podpis zmluvy a zahájenie implementácie systému Helios Orange s dôrazem na oblasť výroby. Spoločnost Mostárna Lískovec je tradičným výrobcom dielov pre lode, žeriavy a strojárenský priemysel.

 

 
1.5.2016 - REMBRANDTIN S.R.O.  

Rembrandtin, európsky líder v oblasti farieb a náterov, riadi svoj byznys pomocou systému Helios Orange. Úspešne sme zvládli fúziu nášho súčasného zákazníka Chedo s.r.o so spoločnosťou Rembrandtin s.r.o.

 
7.1.2016 - NIKOMI s.r.o.  

Zahájenie implementácie Helios Orange v spoločnosti, zaoberajúcej sa zákazkovou, malosériovou a sériovou výrobou strojárenských výrobkov a priemyslových konštrukcií.

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Ruce Helios 330Viac o informačnom systéme HELIOS Orange

HELIOS Orange je technologicky vyspelý informačný a ekonomický systém zefektívňujúci všetky bežné i vysoko špecializované firemné procesy. Poskytuje vám dokonalý a aktuálny prehľad o situácii na trhu i vo vnútri podniku, automatizáciu rutinných operácií, zefektívňovanie prevádzky, znižovanie nákladov a účinnú komunikáciu. V mnohých úspešných firmách už niekoľko rokov pomáha manažmentu v riadení všetkých potrebných oblastí, vrátane napr CRM. Zistite, ako by mohol pomôcť aj vám!

 

Aký je HELIOS Orange systém?

Prínosy pre menšie firmy

Menšie firmy ocenia analytický rozsah informačného systému bez nutnosti akýchkoľvek úprav či dodatočne vyvíjaných prvkov zvyšujúcich cenu a predlžujúcich dobu inštalácie systému. Veľkou výhodou pre menšie firmy je možnosť obstarania modulov a oblastí, ktoré naozaj potrebujú, čo výrazne znižuje investíciu do informačného systému. V prípade rastu firmy ponúka informačný a ekonomický systém HELIOS Orange rozšírenie o špecializované oblasti a nadväzujúce riešenia a zvýšenie počtu užívateľov pracujúcich v systéme.

Prínosy pre stredne veľké firmy

Stredne veľké spoločnosti oceňujú predovšetkým množstvo špecializovaných oblastí a nadväzujúcich riešení, ktoré umožňujú pokrytie procesov vo firmách podnikajúcich v rôznych odboroch a odvetviach. Samozrejmosťou u tohto typu informačného systému je možnosť jeho prispôsobenia špecifickým potrebám a požiadavkám riadenia týchto firiem. Pre správnu implementáciu softvéru ponúkame spolu s autorizovanými partnermi vyškolených a certifikovaných konzultantov, ktorí sú pripravení vyriešiť požiadavky a otázky užívateľov zo všetkých odborov a odvetví.

 

Vyspelá technológia pre všetkých

Technológia client / server, na ktoré je tento ERP a ekonomický systém vystavaný, zaisťuje dostatočnú stabilitu a bezpečnosť dát pre všetky typy firiem. Výhradné použitie MS SQL serveru zaisťuje maximálnu rýchlosť a neobmedzenú prácu s uloženými dátami. Stredne veľké firmy ocenia robustnosť systému, kvalitu databázového stroja a ďalšie nástroje, ktoré spoločnosť Microsoft dodáva k serveru MS SQL. Menšie firmy ocenia nadčasový informačný systém a použitím databázového stroja MSDE výrazne znížia náklady vložené do obstarania informačného systému.

Komplexný informačný a ekonomický systém s radom odborových riešení

Každý odbor podnikania je jedinečný a vyžaduje špecifické funkcie systému. Snažíme sa preto informačný a ekonomický systém čo najlepšie prispôsobiť potrebám jednotlivých zákazníkov. Vývojoví partneri Asseco Solutions prenikajú do mnohých odvetví, zhromažďujú poznatky z praxe, sledujú súčasné trendy a vytvárajú vysoko špecializované moduly. Informačný a ekonomický systém HELIOS Orange tak dnes pokrýva široký okruh odborov a poskytuje vysoký užívateľský komfort a rýchly prístup k informáciám potrebným pre vaše správne rozhodnutia, napríklad pomocou CRM a alebo Business Intelligence.

Firmy strednej veľkosti

Helios je najrozšírenejší informačný systém
v segmente stredne veľkých firiem.

 

graf1

Hodnotených 62 all-in-one ERP systémov nasadených
v stredne veľkých organizáciách v ČR v roku 2011. 

Firmy 50 až 250 zamestnancov

Helios je nejrozšírenejší informačný systém
v segmente firiem 50 až 250 zamestnancov

 

graf2

Tento segment zahŕňa 7 324 referencií.
(Zdroj CVIS 2012)

AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ

AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENIA 

 

14.11.2017 - Žilina

Program školenia:
Výroba

Miesto:   First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina 
Čas:     9:00 – 14:00
Cena:   65 EUR (bez DPH)