Oborové riešenia Helios

Helios Orange ponúka celú radu modulov určených pre špecifické oblasti:

 

- Výrobné firmy

- Obchodné firmy

- Firmy poskytujúce služby

- Štátna správa

 

Všetky tieto špecializované moduly sú zhrnuté pod pojmom "Oborové riešenia".

Kompletnú ponuku vrátane podrobného popisu nájdete na stránkach firmy Asseco solutions.

 

 

Oborová řešení

Možnosti financovania

finance 178 

V prípade, že ste sa rozhodli zakúpiť si informačný systém a nemáte momentálne dostatok hotovosti, ponúkame aj iné možnosti financovania.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotácie EU

- Prenájom

 

 

Funkcionalita Helios

thmASSECO HELIOS CMYK

schema orange 330

 

JADRO SYSTÉMU

UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
CUDZIE MENY
JAZYKOVÉ VERZIE (anglický, nemecký jazyk)
KONTÁCIE
WORKFLOW
NÁSTROJE PRIZPŮSOBENIA

EKONOMIKA

ÚČTOVNÍCTVO
BANKA (skripty k akejkoľvek banke podľa výberu)
POKLADŇA
MAJETOK- Čiarové kódy

ĽUDSKÉ ZDROJE

MZDY
PERSONALISTIKA

ZÁKAZKY

KONTRAKTY
STYK SO ZÁKAZNÍKMI
FAKTURÁCIA A POŠTA
POKLADNIČNÝ PREDAJ
- Vernostný program
CRM - RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
- Kontaktnécentrum
- Kalendáre

OBCHOD

SKLAD
- Výrobné čísla
- Rôzne merné jednotky - Evidencia / Vstup / Výstup
- Čiarové kódy
- Colný sklad a AZS
- Daňový sklad
- Odlúčené pracoviska
NÁKUP A PREDAJ
- Kusovníky
- Internetový obchod

MANAŽÉRSKE VYHODNOCOVANIE

MANAŽÉRSKE ROZHRANIE
ÚČTOVNÉ VÝKAZY
- Finančná analýza
- Preúčtovanie réžii

- Konsolidácia

- Mezinárodné účtovné štandardy

POŽIČOVŇA

POŽIČOVŇA - ZÁKLAD
- Príprava fakturácie
- Rezervácie
- Sledovanie údržby
- Čiarové kódy

DIELNE

DIELNE - ZÁKLAD
- Príprava fakturácie
- Príprava miezd

DOPRAVA

DOPRAVA - ZÁKLAD
- Sledovanie údržby
- Príprava fakturácie
KNIHA JÁZD
CESTOVNÉ NÁHRADY
CESTNÁ DAŇ
PLATOBNÉ KARTY

PREPRAVNÉ SLUŽBY

ŠPEDÍCIA
ZBERNÁ SLUŽBA
- Námorná a kontajnerová preprava
- Letecká preprava
PRAVIDELNÉ PREPRAVY
POUKY PREPRAVY

COLNÝ SOFTWARE

CLÁ
- Zjednodušené postupy a SCP
- Príprava fakturácie
- Záručne listiny
- NCTS vydaný
- NCTS prijatý
INTRASTAT

RIADENIE PROJEKTOV


RIADENIE PROJEKTOV

 

AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENÍ

AKTUÁLNA PONUKA ŠKOLENIA 

 

14.11.2017 - Žilina

Program školenia:
Výroba

Miesto:   First SK, s.r.o., Murgašová 1303/6, Žilina 
Čas:     9:00 – 14:00
Cena:   65 EUR (bez DPH)