Certifikát ISO 9001:2008

certifikat9001 2008m

História spoločnosti

Firma First information systems, s.r.o. vznikla v roku 1993. V roku 1995 založila slovenskú dcérsku spoločnosť s názvom FIRST SK, s.r.o.

Firma je dlhodobým dodávateľom informačných systémov. Od svojho vzniku sa zameriava predovšetkým na komplexné riešenie pre stavebné firmy. Vďaka systému "RSV-Riadenie stavebnej výroby" patrí dnes medzi popredných dodávateľov.

Pracovníci firmy majú rozsiahle znalosti získané dlhodobými skúsenosťami z radu stavebných firiem v ČR a SR. Jedná sa o znalosti ako rýdzo "stavbárske", tak aj z oblasti ekonomických agend, a preto dokážu riešiť problémy súvisiace s ich previazanosťou. Tento nadhľad a znalosť súvislostí sú často kľúčovým kritériom pri riešení špecifických potrieb firiem.

Vďaka znalostiam českej i slovenská legislatívy sme schopní implementovať informačný systém aj českým firmám s aktivitami na slovenskú, alebo slovenským firmám s pôsobnosťou v ČR.

First information systems pôsobí aj v strojárskych, obchodných, dopravných a montážnych firmách, kde dodáva a implementuje informačný systém Helios Orange.

V ČR má firma 20 zamestnancov, v SR 7 zamestnancov. Zároveň spolupracuje s dlhodobými externými spolupracovníkmi.

20. výročie

firma ohnostroj

V tomto roku oslávime 20 rokov od založenia firmy!