Nové zákazky

26.7.2017 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájenie rutinnej prevádzky systému RSV a HELIOS Orange.

 
19.5.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Podpísaná zmluva a zahájenie implementačných prác systému RSV a HELIOS Orange.

 
13.3.2017 - HABAU CZ s.r.o.

Zahájené práce na implementačnej analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
14.12.2016 - MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Podpísaná realizačná zmluva a zahájenie implementačných prác systému RSV a HELIOS Orange.

 
7.9.2016 - Block a.s.

Podpísaná realizačná zmluva a zahájenie implementačných prác systému RSV a HELIOS Orange.

 
23.8.2016 - Moravostav Brno a.s. stavební společnost

Zahájené práce na implementačnej analýze systému RSV a HELIOS Orange.

 
20.6.2016 - Block a.s.

Zahájené práce na implementačnej analýze systému RSV a HELIOS Orange.

Integrované EIS

Ruce Helios 200

U našich zákazníkov sme už zaistili previazanosť RSV s nasledujúcimi ekonomickými informačnými systémami:

 

- SAP R3

- Navision

- Noris

- Helios Green

- Helios Orange

- IIS Tábor

- Datalog

- Softip

... a ďalšie

Prednosti RSV

Inzenyri s NTB 157Prispôsobiteľnosť podmienkam zákazníka

Ochota systém rozvíjať

Skúsený a stabilný tým

Rozsiahla funkcionalita

Stabilný a odskúšaný produkt

RSV - Riadenie stavebnej výroby

RSV helma dokumenty 300x200 Viac o informačnom systéme RSV - riadenie stavebnej výroby

RSV pokrýva špecifické požiadavky stavebných firiem v oblasti informačného systému. V kombinácii s niektorým z ERP systémov používaných na trhu Českej alebo Slovenské republiky vytvára integrovaný informačný systém.

Pružné a konfigurovateľné riešenie

Systém je modulárny a mimoriadne prispôsobivý podmienkam konkrétneho zákazníka. Na základe skúseností získaných v mnohých stavebných firmách vieme, že vedenie každej z nich má iný spôsob riadenia a iné priority z hľadiska informačného systému. Tieto predstavy sa navyše aj v čase mení. Silnou stránkou RSV je to, že dokáže na všetky tieto zmeny reagovať a vyvíjať sa v súlade so zadaním zákazníka. Práve táto jeho vlastnosť umožňuje jeho úspešné individuálne nasadenie v podmienkach najväčších, stredne veľkých i malých stavebných firiem.

História RSV

V roku 1997 bol zahájený vývoj prvej verzie systému RSV. Ten pokrýval základné procesy ako import rozpočtov, technologický model, súpisy vykonaných prác a controlling. Tvorba harmonogramov bola od začiatku riešená komunikácií s programom MS Project. RSV bolo napojené na celý rad ekonomických informačných systémov.

V rokoch 2004 až 2005 bola vytvorená nová generácia systému RSV II. Táto nová verzia bola už plne procesne orientovaná. Svojou architektúrou bola pripravená na pokrytie všetkých procesov stavebnej výroby, postupné rozširovanie o novú funkcionalitu a integráciu s inými aplikáciami.

V súčasnosti RSV pokrýva prakticky všetky procesy stavebnej výroby, ktoré sú obchodne rozdelené do niekoľkých modulov, z ktorých každý zákazník môže vybrať tie, ktoré vyhovujú podmienkam jeho firmy.

Komplexná dodávka alebo integrované riešenie

Naša firma je schopná zabezpečiť oboje, ako komplexnú dodávku RSV spoločne s ekonomickým informačným systémom, tak integrácii prakticky s akýmkoľvek ERP systémom. Rozhodnutie robíme vždy po konzultácii so zákazníkom a po posúdení súčasného stavu informačného systému vo firme.

Podrobnosti

V prípade komplexné dodávky ponúkame ERP systém Helios (buď Orange alebo Green podľa veľkosti a nárokov firmy). Dokážeme však uspokojiť aj tých zákazníkov, ktorí požadujú integrovať existujúce ekonomické agendy a RSV. Takých úspešných prepojenie máme v prevádzke celý rad. Podmienkou je ochota k spolupráci na strane dodávateľa ERP systému. U našich zákazníkov sme realizovali napojenie na SAP R3, Navision, Helios Green, Noris, IIS Tábor, Helios Orange, DATALOG, SOFTIP a niektoré ďalšie ekonomické softvér.

 

Procesy stavebnej výroby - kľúčové a ostatné

klicove procesy 400x242

Pri implementácii RSV odporúčame, aby zákazník rozhodol, ktoré z procesov považuje za kľúčové, a na tie potom zameral maximum svojho úsilia. Snaha o okamžité sprevádzkovanie a plné využitie všetky funkcionality, ktorú RSV ponúka, je v praxi nereálna. Implementácia by mala prebiehať v určitých krokoch, pričom každý z nich musí byť jednoznačne definovaný.
Je zaujímavé, že aj relatívne podobné firmy majú často úplne iné priority z hľadiska implementácie aj cieľového stavu informačného systému. Dobre zvolený postup implementácie má úplne zásadný vplyv na výsledok.