Užívateľská prívetivosť

Width = 178px Height = 119pxWidth = 178px Height = 119pxlezici chlap 178

Maximálna užívateľská prívetivosť využíva špičkové konfigurovateľné komponenty.

 

Formuláre s variabilným obsahom i formou.

 

Mriežka s výberom stĺpcov, zoskupovaním a s filtrami.

 

Kontingenčné tabuľky a grafy užívateľsky konfigurovateľné.

 

Exporty do preddefinovaných šablón MS Excel.

Možnosti financovania

finance 178 

V prípade, že ste sa rozhodli zakúpiť si informačný systém a nemáte momentálne dostatok hotovosti, ponúkame aj iné možnosti financovania.

 

- Splátky

- Leasing

- Dotácie EU

- Prenájom

 

 

Prínosy Workflow

 

 • Schvaľovanie z odlúčených pracovísk

 • Zamedzenie chybovosti a finančných strát

 • Zrýchlenie procesu schvaľovania

 • Kontrola priebehu schvaľovania

Workflow

Elektronické schvalování dokumentů

Pro potřeby zefektivnění jednotlivých procesů při práci s dokumenty byl vytvořen systém elektronického schvalování dokumentů.
Tento systém je vytvořen jako nástavba systému řízení stavební výroby RSV a ekonomického informačního systému Helios Orange. Jedná se ale o samostatný produkt představovaný knihovnou DLL, kterou je možno připojit k jakékoli aplikaci a pou- žívat k schvalovacím procesům libovolného dokumentu.

Schvalování přijatých faktur

Schvalování přijatých faktur je typický případ dokumentů, jejichž Workflow se týká jak ekonomického úseku, tak i stavební výroby.
Došlá faktura se zaeviduje v účetnictví s návrhem na zaúčtování nákladů na jednotlivé zakázky. Naskenovaná faktura tvoří přílohu.
Faktura je pak automaticky odeslána ke schválení jednotlivým odpovědným pracovníkům v souladu s vnitrofiremními předpisy.
Zpravidla se jedná o víceúrovňový systém zahrnující stavbyvedoucího, projektového manažera, výrobního ředitele a ekonoma.
Toto Workflow je plně konfigurovatelné s možností nastavení různých podmínek v závislosti na druhu faktury nebo její výši.
Schvalování faktury je možné v elektronické poště (emailu) nebo přímo v systému RSV a Helios Orange. Při schvalování je možno upravit rozdělení nákladů mezi jednotlivé zakázky nebo jejich části.

Automaticky generovanou přílohou schvalování faktur je Likvidační list. Ten zobrazuje smluvní podmínky a porovnává je s infor- macemi na dodavatelské faktuře. Nesprávné údaje uvedené na faktuře obarví červeně. Likvidační list obsahuje i seznam všech faktur vztahujících se k dané smlouvě a procento již přijaté fakturace vůči smluvní ceně.

Schvalování smluv a ostatních dokumentů

Schvalovat lze libovolné dokumenty vznikající nebo evidované v RSV i Helios Orange. Ke každému typu dokumentu lze nadefinovat individuální Workflow obsahující různé úrovně, podmínky a schvalovací postupy.
Nejčastější využití je v oblasti schvalování smluv. Zde lze generovat i dokumenty porovnávající parametry smlouvy s doda- vatelem a smlouvy s objednatelem (např. splatnost, výše pozastávek, délka záruk, atd.). Tento dokument se pak stává přílohou Workflow a jeho cílem je snadno upozornit uživatele na vzájemné rozpory.

 

Přínosy Workflow

 • Možnost schvalování dokumentů z odloučených pracovišť.
 • Zamezení chybovosti při schvalování a zamezení finančním ztrátám.
 • Zrychlení procesu schvalování.
 • Možnost sledovat a kontrolovat průběh schvalování.
 • Zamezení ztráty originálních dokumentů a jejich rychlejší vyhledání.
 • Softwarová podpora postupů definovaných vnitrofiremními předpisy.
 • Konfigurovatelnost a možnost pružně reagovat na změny.
 • Integrace s RSV a Helios Orange.
 • Možnost napojení i na jiné EIS a ERP systémy.
 

Konfigurovatelnost Workflow

 • Neomezený počet Workflow členěných do libovolného počtu úrovní schvalování.
 • Možnost definovat informace obsažené v podrobnostech dokumentu.
 • Automatické generování úkolů zodpovědným osobám na základě:
  • Role v projektovém týmu
  • Role v organizační struktuře
  • Příslušnosti do definované skupiny
 • Větvení úrovně schvalování na základě vstupní podmínky.
 • Informace o vzniku úkolu E-mailovou zprávou s možností schválit dokument.
 • Automaticky generované přílohy s informacemi potřebnými pro schvalování.