O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Elektronické schvaľovanie dokumentov
(WorkFlow)

Pre potreby zefektívnenia jednotlivých procesov pri práci s dokumentmi bol vytvorený systém elektronického schvaľovania dokumentov. Tento systém je vytvorený ako nadstavba systému riadenia stavebnej výroby RSV a ekonomického informačného systému Helios Orange. Nadstavba môže byť prevádzkovaná samostatne iba v RSV alebo iba v Helios Orange.

Schvaľovanie prijatých faktúr

Schvaľovanie prijatých faktúr je typický prípad dokumentov, jeho WorkFlow, zasahuje jednak Helios Orange, taktiež RSV. Faktúra sa zaeviduje v Helios Orange s návrhom na zaúčtovanie nákladov na jednotlivé zákazky. Naskenovaná faktúra je zároveň priložená k záznamu. Faktúra je následne automaticky odoslaná k schváleniu jednotlivým zodpovedným pracovníkom v súlade s vnútro firemnými predpismi. Spravidla sa jedná o viacúrovňový systém zahrňujúci stavbyvedúceho, projektového manažéra, výrobného riaditeľa a ekonóma. Toto WorkFlow je plno konfigurovateľné s možnosťami nastavenia rôznych podmienok v závislosti na druhu faktúry alebo ich výšky. Schvaľovanie faktúry je možné v elektronickej pošte (emailu) alebo priamo v systéme RSV a Helios Orange.

Schvaľovanie zmlúv a ostatných dokumentov

Schvaľovať sa dajú ľubovoľné dokumenty vznikajúce alebo evidované v RSV aj Helios Orange. Ku každému typu dokumentu sa dá nadefinovať individuálny WorkFlow obsahujúci rôzne úrovne, podmienky a schvaľovacie postupy. Schvaľovanie týchto dokumentov sa dá taktiež používať v elektronickej pošte (emaile) alebo priamo v RSV a Helios Orange. Najčastejšie využitie je v oblasti schvaľovania zmlúv.Hlavné prínosy:

 • Možnosť schvaľovania dokumentov z odlúčených pracovísk
 • Zrýchlenie procesu schvaľovania
 • Možnosť sledovať a kontrolovať priebeh
 • Zamedzenie straty originálnych dokumentov
 • Rýchlejšie vyhľadanie originálnych dokladov
 • Softwarová podpora postupov definovaných vnútro firemnými predpismi
 • Konfigurovateľnosť a možnosť pružne reagovať na zmeny
 • Integrácia s RSV a Helios Orange

Konfigurovateľnosť:

 • Ľubovoľný počet WorkFlow
 • Možnosť definovať informácie obsadené v podrobnostiach dokumentu
 • Automatické generovanie úloh zodpovedným osobám na základe
  • Rola v projektovom týme
  • Rola v organizačnej štruktúre
 • Každé WorkFlow môže mať ľubovoľný počet úrovní schvaľovania
 • Každú úroveň schvaľovania je možné vetviť na základe vstupnej podmienky, ktorá využíva informácie uvedené v podrobnostiach dokumentov
 • Zodpovedná osoba môže byť informovaná o vzniku úlohy formou emailové správy
FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER