O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Minimálne požiadavky na konfiguráciu

Základný technický popis
Aplikácia Helios Orange je určená pre prevádzku v systémovom prostredí firmy Microsoft. Doporučený operačný systém pre PC uživateľov je MS Windows XP Professional a vyšší. Doporučený operačný systém serveru je MS Windows Server 2003. Doporučený databázový server je MS SQL Server 2005.
V prípade záujmu Vám ponúkame "Runtime" licenciu SQL Serveru 2005 za veľmi výhodnu cenu.

Systémové prostredie doporučené pre prevádzku systému

  • MS Windows server 2003
  • MS SQL 2005/2008
  • MS Internet Explorer 6.0 (alebo novšia verzia)

Minimálna konfigurácia
Požiadavky so uvedené iba vzhľadom k typu prevádzkovaného operačneho systému, databázového serveru MS SQL a Helios Orange. Neni braný ohľad na ďalšiu aplikáciu prevádzkovania na stanici alebo serveru (mimo MS Office na PC uživateľov), ktorí zvyšujú nároky na hardware. Zároveň neni braný ohľad na veľkosť databázy Helios Orange (nutné hodnotiť individuálne), čo môže podstatne ovplivniť nároky na hardware serveru, najmä veľkosť operačnej pamäti.


Server

Operačný systém Verzia SQL serveru Procesor Pamäť Disk Poznámka
MS Windows 2003 Server MS SQL 2005/2008 >1,6GHz 8GB Diskové pole min. 10GB RAID10 Sieť 100Mbps

Poznámka: Pri predpokladanej veľkosti databázey > 1GB odporúčame konzultáciu veľkosti operačnej pamäti s firmou First information systems, s.r.o.

Poznámka: V prípade terminálového pripojenia, odporúčame rozšírenie pamäte o 64 kB na 1 používateľa, alebo obstaranie oddelený terminálového servera.


Klient
(PC užívatelia Helios Orange v počítačovej sieti, kde je inštalovaný server Helios Orange)

Operačný systém Procesor Pamäť Disk Poznámka
Windows XP Professional >1,6GHz 1GB 4GB Bez inštalácie MS Office 2000
Windows XP Professional >1,6GHz 2GB 4GB Inštalovaný aj MS Office XP

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER