O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Kompletný prehľad modulov Helios Orange

JADRO SYSTÉMU (konkurenční – súčastní prihlásení užívatelia)

 • UŽÍVATEĽSKÉ PRÁVA
 • ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA
 • CUDZIE MENY
 • JAZYKOVÉ VERZIE (anglický, nemecký jazyk)
 • KONTÁCIE
 • WORKFLOW
 • NÁSTROJE PRISPÔSOBENIA

EKONOMIKA

 • ÚČTOVNÍCTVO
 • BANKA (vrátane 1 skriptu)
 • - Banka - skript
 • POKLADŇA
 • MAJETOK
 • - Čiarové kódy

OBCHOD

 • SKLAD
 • - Výrobné čísla
 • - Rôzné merné jednotky - Evidencie / Vstup / Výstup
 • - Čiarové kódy
 • - Colný sklad a AZS
 • - Daňový sklad
 • - Odlúčené pracoviská
 • NÁKUP A PREDAJ
 • - Kusovníky
 • - Internetový obchod
 • ZAKÁZKY
 • KONTRAKTY

STYK SO ZÁKAZNÍKMI

 • FAKTURÁCIE A POŠTA
 • POKLADNIČNÝ PREDAJ
 • - Vernostný program
 • CRM – RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
 • - Kontaktné centrum
 • - Kalendáre

ĽUDSKÉ ZDROJE

 • MZDY
 • - Personalistika
 • - Slovenská sporiteľna - export

MANAŽÉRSKE VYHODNOCOVANIE

 • MANAŽÉRSKE ROZHRANIE
 • ÚČTOVNE VÝKAZY
 • - Finančná analýza
 • - Preúčtovanie réžií
 • - Konsolidácie
 • - Mezinárodné účtovné štandardy

VÝROBA

 • VÝROBA - TPV
 • - Riadenie výroby
 • - Varianty výrobkov
 • KAPACITNÉ PLÁNOVANIE

POŽIČOVŇA (prezentácia)

 • POŽIČOVŇA - ZÁKLAD
 • - Príprava fakturácie
 • - Rezervácia
 • - Sledovanie údržby
 • - Čiarové kódy

DIELNE (prezentácia)

 • DIELNE - ZÁKLAD
 • - Príprava fakturáce
 • - Príprava miezd

DOPRAVA

 • DOPRAVA - ZÁKLAD
 • - Sledovanie údržby
 • - Príprava fakturáce
 • KNIHA JÁZD
 • CESTOVNÉ NÁHRADY
 • CESTNÁ DAŇ
 • PLATOBNÉ KARTY (vrátane 1 skriptu)
 • - Platobné karty - ďalší skript

PREPRAVNÉ SLUŽBY

 • ŠPEDÍCIE
 • ZBERNÁ SLUŽBA
 • - Námorná a kontajnerová preprava
 • - Letecká preprava
 • PRAVIDELNÉ PREPRAVY
 • PONUKY PREPRAVY

COLNÝ SOFTWARE

 • CLA
 • - Zjednodušené postupy a SCP
 • - Príprava fakturácie
 • - Záručné listiny
 • - NCTS vydané
 • - NCTS prijaté
 • INTRASTAT

RIADENIE PROJEKTOV

 • RIADENIE PROJEKTOV
 • - Klient pre zadávanie dát
FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER