O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Služby

Naša spoločnosť kladie na prvé miesto spokojnosť svojich zákazníkov. Za svoje viac než pätnásťročné pôsobenie v oblasti zavádzania informačných systémov má rozsiahle skúsenosti, ktoré i vďaka tomu, že nie je zaťažená pohľadom priameho autora produktu využíva k dosiahnutiu optimálneho riešenia.

Konzultačné služby

Už od prvého kontaktu sa môže zákazník spoľahnúť na konzultačnú službu. Naši odborní pracovníci vykonajú u klienta analýzu, výsledkom ktorej je návrh optimálneho riešenia s ohľadom na využitie existujúceho hardwarového a softwarového vybavenia. Súčasťou analýzy je aj vypracovanie postupu implementačných prác, prípadne návrh potrebných úprav pre zaistenie bezchybnej prevádzky systému. Pre sprevádzkovanie systému ponúkame zákazníkom odbornú podporu formou konzultácií v sídle zákazníka, telefonického hot-line, prípadne pomocou vzdialeného prístupu.

Implementačné služby

Na základe výsledkov analýzy sú zahájené implementačné práce, zahŕňajúce inštaláciu software, nastavenie užívateľských práv, väzieb medzi modulmi, konzultácie pri zavádzaní atď. Podpísaním preberacieho protokolu je implementácia ukončená a informačný systém je predaný do užívania.

Školenia

Pre pracovníkov svojich klientov, usporadúva naša spoločnosť školenia priamo v sídle zákazníka. Školenia sú navrhované pre klienta individuálne podľa potrieb jeho pracovníkov.

Starostlivosť o klientov

Naša spoločnosť poskytuje svojím zákazníkom trvalý servis, ktorý zahŕňa nielen pravidelné informovanie o novinkách a priebežné konzultácie, ale i pravidelné aktualizácie. K dispozícii je taktiež pohotovostná servisná služba pre prípady porúch a nepredvídateľné výpadky systému.

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER