O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Helios Orange

Helios Orange

Ideálne riešenie pre stredne veľké a menšie firmy

 • 15 rokov na trhu informačných technológií
 • viac ako 3000 spokojných zákazníkov Helios Orange
 • víťaz súťaže ERP Czech 2004:

"NEJLEPŠÍ IS PRE STREDNE VEĽKÉ FIRMY"

Ponúkame Vám:

 • Stabilný systém preverený časom a množstvom zákazníkov
 • Systém s jednoduchou inštaláciou, správou a bezproblémovou prevádzkou
 • Technologicky vyspelý systém prevádzkovaný na databáze MS SQL, čo je zárukou bezpečnosti dát a rýchleho prístupu k nim
 • slovenský produkt okamžite reagujúci na legislatívne zmeny
 • Systém pokrývajúci veľké množstvo špecializovaných oblastí vo firmách rôzneho zamerania
 • Systém umožňujúci prispôsobenie na mieru podľa špecifických potrieb a požiadaviek firiem
Helios Orange - struktura

Prínosy pre Vás:

 • Tesná previazanosť modulov spolu s možnosťou jednoduchých importov Vám umožní získavať prakticky akékoľvek dáta nezávisle na module, v ktorom boli vyhotovené a upraviť si ich podľa svojich potrieb.
 • Automatizácia rutinných činností (účtovanie, tvorba náväzných dokladov,...) umožňuje jednoduché a rýchle obstarávanie dát.
 • Modul CRM pre riadenie vzťahov so zákazníkmi Vám zaistí neustály prehľad o jednaniach so zákazníkmi, vrátane správy úloh a evidencie dokumentov.
 • Manažéri ocenia možnosť voľby ľubovoľných reportov a prehľadov z akéjkoľvek agendy podniku.
 • Samozrejmosťou je úzka previazanosť s integrovanými programami MS Office, ktorá umožňuje elektronickú komunikáciu prostredníctvom MS Outlook a jednoduché výstupy dát do Excelu, Wordu,...
 • Otvorenosť systému Helios Orange umožňuje pripojiť do IS aj dáta z iných aplikácií a iných databáz podporovaných MS Windows (MS SQL, Oracle, Foxbase, textové súbory, excelovské zošity,...)

Oblasti, ktoré Helios Orange pokrýva:

VÝROBA ▪ STAVEBNÍCTVO ▪ POŽIČOVNE ▪ SERVISY ▪ HOTELY ▪ DOPRAVA A ŠPEDÍCIA ▪ POĽNOHOSPODÁRSTVO ▪ CESTOVNÉ KANCELÁRIE

Viac informácii o oboroch činností, ktoré pokrýva Hélios Orange a ďalšie naše produkty, nájdete tu.

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER