O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Možnosti financovania

V prípade záujmu môžete využiť tieto možnosti financovania licencie:

1. Formou splátok

  • 3 mesačné splátky bez navýšenia celkovej ceny
  • 12 mesačných splátok s 10% navýšenim ceny

2. Financovanie prostredníctvom 3. strany

  • Využitie finančného alebo operatívneho leasingu

3. Využitie dotácii EU v rámci projektu "ICT V PODNICÍCH"

  • Ponúkame Vám možnosť spracovania dotačného projektu

4. Prenájom licencie s možnosťou odkupu po 1 roku

  • NOVÁ MOŽNOSŤ FINANCOVANIA

Podrobnejšie informácie ohľadom jednotlivých možnosti financovania Vám poskytne naše obchodné oddelenie.

FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER