O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Novinky

GOLD PARTNER

10.2.2012

Naša spoločnosť opäť obhájila status Gold partnera, čo je ocenenie spoločnosti Asseco Solutions, a.s. za dlhodobú a kvalitnú spoluprácu.

Tento status se udeľuje za:
  • veľmi dobrú úroveň spolupráce
  • výborné výsledky v predaji a podpore produktov Helios
  • stabilné zázemie oprené o dlhoročnú spoluprácu
  • skúsenosti z mnohých realizovaných implementácií
GOLD PARTNER
FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER