O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

O firme

Firma First SK, s.r.o. bola založená v roku 1995 v Žiline. Vznikla ako dcérska spoločnosť českej firmy First information systems, s.r.o. s cieľom zabezpečiť pokrytie jej aktivít na Slovensku.

Firma je dlhodobým dodávateľom riešenia informačných systémov. Zameriava sa na stavebné, strojárske, dopravné, obchodné firmy, opravovne a požičovne, kde dodává a implementuje informačný systém Helios Orange.

First information systems, s.r.o. je špecialistom na oblasť stavebnej výroby, kde vďaka systému RSV-Riadenie stavebnej výroby patrí mezi popredných dodávateľov informačných systémov.
Integraciou RSV s ekonomickým systémom vzniká komplexný informačný systém, pokrývajúci akékoľvek bežné agendy stavebnej firmy. Jedná sa o agendy ekonomické (účtovnictvo, financovanie, majetok, personalistika, mzdy,...), obslužné (sklady, doprava, mechanizácie, požičovňa,...) a agendy čisto stavbárske (kalkulácie, harmonogramy, súpis práce,...).

Kmeňoví pracovníci firmy majú rozsiahle znalosti vo väčšine agendách a tak dokážu riešiť problémy súvisiace s ich prevádzkou. Tento nadhľad a znalosť súvislostí sú často kľúčovým kritériom pri riešení špecifických potrieb firiem.

Vďaka znalostiam českej a slovenskej legislatívy sme schopní implementovať informačný systém aj českým firmám s aktivitami na Slovensku, alebo slovenským firmám s pôsobnosťou v ČR.

V súčastnej dobe firma pôsobí v týchto oblastiach:
  • ekonomické informačné systémy
  • riadenie stavebnej výroby
  • riadenie strojárenskej výroby
  • informačný systém pre veľkoobchod, máloobchod, požičovne

Vlastná firma s 20 zamestnancami a sietí konzultantov je schopná zabezpečiť rýchly zásah po celej republike.


Ďalšie informácie o nás môžete získať na serveru Ministerstva spravodlivosti SR.

Ministerstvo spravodlivosti SR
Kontakty, telefónne čísla a e-mailové adresy zamestnancov firmy First SK získate na stránke kontakty.

Referencie k jednotlivým aplikáciam získate na stránkach:
RSV, ConBid
Helios Orange
FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER