O firme RSVRiadenie stavebnej výroby HELIOSEkonomický a ERP systém Ďalšie produkty

Obory činnosti

Naše riešenie zaisťuje podporu celého rádu odborov činnosti:

Obchod

Riešenie pokrýva všetky potreby maloobchodu aj veľkoobchodu. Samozrejmosťou je pokrytie súvisiacich procesov ako skladové hospodárstvo, oceňovanie tovaru, ...

Vybrané referencie:

 • Tipa, spol. s r.o.
 • TECHNOMA a.s.
 • AVHB – Hydraulika s.r.o.
 • EUROPROFIL spol. s r.o.

Strojárenska výroba

Riešenie podporuje komplexné riešenie všetkých typov výroby- od technickej prípravy výroby, plánovania materiálových aj kapacitných zdrojov, cez riešenie výrobných procesov a vnútropodnikovej logistiky, až po ekonomiku výroby.

Vybrané referencie:

 • Pamet, spol. s r.o.
 • PARAGAN s.r.o.
 • VOP GROUP, s.r.o.
 • V I K O spol. s r.o.
 • ALUMA ČS, s.r.o.

Stavebníctvo

Sme špecialisti na stavebnú výrobu. Naše riešenie pokrýva všetky procesy súvisiace so stavebnou zákazkou, vrátane evidencie dochádzky na stavbách, integrované logistické a finančné moduly priamo podporujú ekonomické prínosy z nasadenia tohoto systému.

Vybrané referencie:

 • IMOS Group s.r.o.
 • VHS plus, Vodohosp.stavby s.r.o.
 • Průmstav, a.s.
 • Zepris, s.r.o.
 • THERM, spol. s r.o.
 • AGOS stavební a.s. Pelhřimov

Potravinárstvo

Helios Orange podporuje dielčie špecifiká oblasti potravinárstva- sledovanie doby expirácie, evidencie vratok, šarže, zohľadňovanie vedľajších produktov výroby, receptúry, identifikácia pomocou čiarových kódov alebo RFID, obalové saldo, atd.

Vybrané referencie:

 • Partners s.r.o.
 • Champion Food, s.r.o.

Projekčné kancelárie

Modul Riadenie projektov predstavuje efektívny nástroj pre projekčné kancelárie a ďalšie firmy pracujúce hlavne v oblasti konštrukcií a technológií.

Vybrané referencie:

 • DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.
 • G. M. PROJECT s. r. o.

Doprava a špedícia

Modul je prínosom pre firmy, ktoré ku svojej činnosti využívajú nákladné alebo osobné vozidlá a mechanizmy, či už ako hlavný odbor firmy alebo pre režijné účely a tiež pre špedičné firmy.

Vybrané referencie:

 • IMOS Group s.r.o.
 • Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o.
 • Zepris, s.r.o.
 • Průmstav, a.s.
 • MAYER TRANSPORT, spol. s r.o. a pobočka v Polsku

Požičovne

Evidencia a fakturácia zapožičiavok strojov, náradia, lešenia a bednenia, s možnosťou sledovania ich údržby, prehľad o pohyboch a aktuálnom stave požičiavaného majetku- celú problematiku požičiavania rieši modul Požičovňa.

Vybrané referencie:

 • IMOS Group s.r.o.
 • Zepris, s.r.o.
 • Průmstav, a.s.
 • Cooptel stavební, a.s.
 • Paragan, s.r.o.
FIRST SK, s.r.o.
Murgašova 1303/6
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 700 3470
E-mail:
IČ: 31638937

Kontaktujte nás »
Microsoft Certified Partner GOLD PARTNER